Jugoslávská 70, Brno, 613 00      +420 545 578 813       info@msjugo.cz

MŠ Jugoslávská 70 Staráme se o vaše děti  od roku 1959

Naše školka

V mateřské školce pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem "Človíček".


Naší snahou je i inspirovat rodiče k dalším společným činnostem s dětmi pro obohacení jejich společného života.

Poznávací aktivity

Pravidelné vycházky a výlety po Brně, návštěvy muzeí, botanická zahrada, ZOO, záchranná stanice pro ptáčky v Rajhradě.Sportovní oblast

Lyžování dětí, školkové plavání, škola v přírodě, celodenní a polodenní výlety se sportovním zaměřením, bruslení.Tvořivé aktivity

Pečení perníčků, pečení brambor, dobroty z lístkového těsta, podzimní malování, tématické vystřihovánky.Preventivní působení

Vzdělávací program městské policie pro děti, akce s hasičským a záchranným sborem.
Kulturní a společenské aktivity

Návštěvy divadel, koncertů, kulturních představení, divadla v MŠ, výstavy, filharmonie, loutkové divadlo Radost, divadlo Polárka, divadlo Bolka Polívky, Městské divadlo Brno.


MŠ, rodina, ZŠ, ZUŠ, veřejnost

Mikulášská a velikonoční nadílka, vánoční dopoledne v MŠ s ochutnávkou cukroví, fotografování dětí, karneval, návštěva předškoláků v ZŠ, oslava Dne dětí, slavnostní program pro rodiče s pasováním předškoláků.

Máme více než 58 letou tradici

100%

dětí se dostane dále do školy

1650

dětí prošlo naší školkou

46

kulturních akcí pro děti za rok

50

usměvavých dětí každý rok

Odpolední kroužky

Keramický kroužek


Pro malý počet zájemců keramický kroužek od října 2017 nebude zahájen.

Taneční kroužek

Začíná ve čtvrtek 5.10. v  15.00-15.45. Děti trénuje tanečnice ŽANDA z profesionálního klubu KOMETA. Cena 900,- Kč. Přihlášky na nástěnce v MŠ. 

Naše paní učitelky 

Anna Hansgutová

Učitelka ( mateřská dovolená)

Aktuality ze školky

Květen 25, 2018

Přijaté děti do MŠ 2018/2019

Seznam přijatý dětí do MŠ Jugoslávská 70 pro školní rok 2018/2019.

 

Seznam přijatých dětí najdete zde.

 

 

 

Červen 20, 2018

STRAVOVÁNÍ PRÁZDNINY

Děti, které byly přihlášeny na prázdninový provoz, se závazně přihlašují i ke stravování v MŠ v době letních prázdnin, tj.  

02. 7. – 4. 7. 2018

13. 8. – 17. 8. 2018.

27. 8. – 31. 8. 2018

Přihlášení je závazné a pozdější odhlášení není možné. V případě nepřítomnosti dítěte Vám bude oběd vydán do jídlonosiče. Platba za stravné musí být na účtu školní jídelny do 29. 6. 2018.

 

Duben 5, 2018

Rozpis o letních prázdninách

RMČ na zasedání schválila provoz MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ BRNO-SEVER o letních prázdninách 2018.

Rozpis najdete na tomto odkazu.

 

 

 

 

Květen 9, 2018

Návštěva z České televize

Dne 9. 5. 2018 naši MŠ navštívila Česká televize ohledně zápisů do mateřských škol. V letošním roce máme velký převis přihlášek a proto by nám mohlo pomoct plánované otevření MŠ Sýpka.

Duben 14, 2018

Prázdninový provoz !

Rozpis prázdninového provozu všech škol v době prázdnin je umístěn na nástěnkách ve všech školkách. Zákonný zástupce dítěte rodič, nikoliv ředitel mateřské školy si sám zajistí umístění dítěte  k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou na požadované mateřské škole.

Doplňující informace najdete zde.

červen 05, 2018

Neštovice v MŠ

V naší MŠ se vyskytly neštovice, zde je několik informaci pro rodiče.

 

Jak dlouho je dítě, které onemocnělo neštovicemi, infekční? Jedinec postižený neštovicemi je infekční pro své okolí již objevením se teplot a po celou dobu výsevu až do vyloupání krustiček. Jak dlouho by dítě mělo zůstat v domácím režimu? Od začátku onemocnění do vyloupání krust, což je zpravidla 14 dnů.