Článek

Informace pro rodiče - školné

Úplata stanovená na školní rok 2019/2020 je 396,- Neplatí předškoláci a děti s odkladem školní docházky.

Poslední články

Informace o přijímání dětí do MŠ Jugoslávská 70 pro školní rok 2020/2021.

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz 

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

RMČ na zasedání schválila změnu dopravní obslužnosti z důvodů opravy ulice Merhautova.