Článek

Informace pro rodiče - školné 2022/2023

Aktuální platba školného 2022/2023

 

Platba školného
Číslo účtu pro platbu školného:
27 – 74 960 10 297 / 0100
Nezapomeňte uvést do poznámky jméno dítěte.
Platbu provádějte tak, aby byla připsána na účet nejpozději 15. den v měsíci.
Platba školného činí 445 Kč/měsíc.
Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

Platba školného 2022/2023

 

Poslední články

Aktuální platba školného 2022/2023

Informace o přijímání dětí do MŠ Jugoslávská 70 pro školní rok 2022/2023.

Seminář je určen pro rodiče, jejichž děti by měly od 1. 9. 2022 nastoupit do mateřské školy. Letáček s bližšími informacemi naleznete v příloze.

RMČ na zasedání schválila provoz MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ BRNO-SEVER o letních prázdninách 2022.