Článek

Informace pro rodiče - školné 2023/2024

Aktuální platba školného 2023/2024

 

Platba školného
Číslo účtu pro platbu školného:
27 – 74 960 10 297 / 0100
Nezapomeňte uvést do poznámky jméno dítěte.
Platbu provádějte tak, aby byla připsána na účet nejpozději 15. den v měsíci.
Platba školného činí 535 Kč/měsíc.
Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

Platba školného 2023/2024

 

Poslední články

Informace o přijímání dětí do MŠ Jugoslávská 70 pro školní rok 2024/2025.

RMČ na zasedání schválila provoz MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ BRNO-SEVER o letních prázdninách 2024. 

Aktuální platba školného 2023/2024

Na základě usnesení rady UMČ Brno-sever bude provoz MŠ v době od  23. 12. – 31. 12. 2021 přerušen. Školka bude opět v provozu od 2.1. 2022.