Dokumenty


Rozpočet na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Plán výnosů a výdajů 06/ 2017


Výchova a vzdělávání

Školní řád 2017/2018

Příloha ke školnímu řádu - podávání léku v MŠ

Školní vzdělávací program

Dokumenty pro rodiče

Poprvé v mateřské škole

Zápis do mateřské školy

Desatero pro rodiče dětí před zápisem do 1. třídy

Vyhláška o spádových oblastech MŠ

Příloha k vyhlášce o spádových oblastech ZŠ

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání

Oznámení dlouhodobé nepřítomnosti

Zmocnění k zastupování