Dokumenty

 

Rozpočet na rok 2019

Úprava rozpočtu k 26.6.2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu 2020 – 2021

 

Rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018

Úprava rozpočtu k 5.12.2018

Plán výnosů a výdajů 2019-2020

 

Rozpočet na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Výhled rozpočtu 2018

 

Výchova a vzdělávání

Školní řád 2019/2020

Příloha ke školnímu řádu - podávání léku v MŠ

Školní vzdělávací program

 

 

Dokumenty pro rodiče

Poprvé v mateřské škole

Zápis do mateřské školy

Desatero pro rodiče dětí před zápisem do 1. třídy

Vyhláška o spádových oblastech MŠ

Příloha k vyhlášce o spádových oblastech ZŠ

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání

Oznámení dlouhodobé nepřítomnosti

Zmocnění k zastupování

 

 

Dokumenty MŠ

Zpráva o činnosti MŠ 2017/2018

Sazebník úhrad 2018/2019

Svobodný přístup k informacím

 

 

Projekty

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně