Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců


Informační povinnost ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)1. Totožnost a kontaktní údaje správce


Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70, příspěvková organizace

IČO: 70994064

Jugoslávská 627/70, 613 00 Brno

Telefon: +420 545 578 813

E-mail: info@msjugo.cz


2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

pověřenec: PMA data protection s.r.o.  

sídlo: Kotlářská 674/46, 602 00 Brno

odpovědná osoba: Mgr. Ivana Šilhánková

IČO: 07084498

e-mail: proverenec@pmadvisory.cz

telefon:+420 770 606 082


3. Účely zpracování

Účelem zpracování je přijetí nového zaměstnance a vedení pracovněprávní agendy zaměstnanců.


4. Popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů dle účelu v bodu 3.

Subjekty údajů jsou uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci a bývalí zaměstnanci.


5. Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje dle bodu 4. zpřístupněny, včetně případných příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení  a další příjemci dle zvláštních právních předpisů. Zpracovatelé dle příslušných zpracovatelských smluv.


6. Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje žáků ani zákonných zástupců nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


7. Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů

Dle zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů, zákona o archivnictví a spisového a skartačního řádu.


8. Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Směrnice pro ochranu osobních údajů, uložení listin v uzamčených skříních, zaheslované uživatelské přístupy k výpočetní technice.


9. Osoba odpovědná za vedení záznamu

 Kriklová Daniela


10. Lhůta pro aktualizaci záznamu

Škola ukládá osobní údaje v souladu se lhůtami stanovenými zejména školským zákonem a zákonem o archivnictví.


11. Termín poslední aktualizace

24. 5. 2018


GDPR pověřence pro naši příspěvkovou organizaci vykonává:


PMA data protection s.r.o.

sídlo: Kotlářská 674/46, 602 00 Brno

odpovědná osoba: Mgr. Ivana Šilhánková

IČO: 07084498

e-mail: poverenec@pmadvisory.cz

telefon:+420 770 606 082