O škole

Naši mateřskou školu najdete nedaleko od centra města ve starší a klidnější zástavbě v městské části Brno-sever - v Černých Polích. Stojí v řadové zástavbě rodinných domků naproti městského parku Schreberovy zahrádky.

Mateřská škola je dvoutřídní školou rodinného typu s dlouhou tradicí. Provoz školy byl zahájen 2. února 1959 po provedené adaptaci rodinné vilky, která byla postavena v roce 1924.

V roce 2009 - po padesáti letech nepřetržitého provozu – se dočkala kompletní rekonstrukce budovy a od 21. 2. 2011 do mateřské školy denně dochází 50 dětí. Škola je velmi dobře vybavena hračkami a pomůckami, má svoji malou školní zahradu s pískovištěm, zahradními prvky i zázemím.

Za dobu nepřetržité existence prošla mateřskou školou již dlouhá řada dětí a v mnoha případech k nám přicházejí potomci našich bývalých školáčků; i z tohoto důvodu lze o nás hovořit jako o rodinné škole. Přicházejí k nám děti z blízkého okolí a především ty, jejichž rodiče upřednostňují pobyt svých dětí v menší škole rodinného typu. Všichni máme velmi dobrou příležitost ke vzájemné každodenní komunikaci a poznávání se.

Pro děti připravujeme takový program, aby se v klidném a pohodovém prostředí při svých činnostech dotkly co nejvíce témat, prožily zajímavé situace a hlavně se učily být lidmi – kamarády, spolupracovníky, tvořivými a láskyplnými bytostmi.

Škola se nachází v blízkosti městské tramvajové a autobusové dopravy. Máme tak poměrně snadnou možnost cestování MHD do divadel, na výstavy, koncerty i na pravidelné každotýdenní výlety a do kroužku keramiky.

Provoz školy: pracovní dny 6:30 – 16:30 hod

Provoz mateřské školy zajišťují:

PaedDr. Milada Macháčkováředitelka, třída Sluníčka
Lenka Kolínskáučitelka, třída Sluníčka
Jana Němcováučitelka, třída Motýlci
Mgr. Vítězslava Kaštanováučitelka, třída Motýlci
Vlasta Bednářováškolnice, výdej jídla
Soňa Ticháuklízečka
Pavel Bednářtopič

Stravování

Stravování dětí zajišťujeme dovozem jídla ze Školní jídelny Blažkova 9, 638 00 Brno,
kde si rodiče zajišťují všechny záležitosti spojené s platbami stravného.

Kontakt na školní jídelnu:

548 521 805 vedoucí pí Jarmila Rozehnalová, rozehnalova@zsblazkova.cz
548 422 759 stravovací referentka pí Pavla Zejdová, zejdova@zsblazkova.cz
548 422 758 fax
Úřední hodiny: pondělí až pátek 7:30 - 8:00 hod a 11:00 - 14:00 hod.

Jídelníček naleznete na: www.zsblazkova.cz/kuchyn.php

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:


Schválený rozpočet na rok 2017

Plán výnosů a nákladů 06-2017