Výchova a vzdělávání

Ke stažení:


Školní řád

Školní vzdělávací program

Zmocnění k zastupování

Oznámení o dlouhodobé
nepřítomnosti

Pro děti a s dětmi, aktivity a akce pro děti, spolupráce s rodiči, veřejností

Poznávací aktivity, environmentální oblast

Pravidelné vycházky a výlety po Brně (centrum města i okrajové části)
Lesní škola Jezírko v Soběšicích – výukové programy, Lipka
Návštěvy muzeí
Vycházky a výlety se sportovním zaměřením
Botanická zahrada, ZOO
Záchranná stanice pro dravé ptáky v Rajhradě
Předškolní děti si vytváří svůj „Pamětníček“ – obrázkový zápisník života v mateřské škole
Polodenní výlety
Lyžařská škola Ski lemur
Škola v přírodě – obvykle v květnu
Celodenní výlet

Tvořivé aktivity:

Pečení perníčků, pečení brambor, dobroty z lístkového těsta

Kulturní a společenské aktivity

Návštěva divadel, koncertů, kulturních představení podle nabídky jednotlivých zařízení
Divadlo v MŠ, výstavy
Filharmonie Brno
Loutkové divadlo Radost, Divadlo Polárka
Divadlo Neslyším, Divadlo B. Polívky
KS Omega

Minimální preventivní program

Policie České republiky – vzdělávací program policie pro děti
Hasičský záchranný sbor (Výstaviště, Soběšice)

MŠ, rodina, ZŠ, ZUŠ, veřejnost

Tradiční jarní, „Ludmilové“ a vánoční zpívání program pro naše babičky a dědečky,
klienty domova pro seniory “Domov sv. Ludmily“ na Táborské ulici
Mikulášské nadělování
Vánoční dopoledne v MŠ s ochutnávkou cukroví (Peču s maminkou)
Fotografování dětí MŠ (individuální i společné) – podle zájmu rodičů
Karneval v MŠ
Vynášení Moreny
Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ – 2. pololetí
Návštěva ZUŠ Vranovská a J. Kvapila s koncertem žáků „Děti dětem“
Oslava Dne dětí (dopoledne v MŠ)
Slavnostní program pro rodiče a loučení se školáky

Naší snahou je i inspirovat rodiče k dalším společným činnostem s dětmi pro obohacení jejich společného života.